Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:41 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
34.4/ 21.6°
Sáng/Tối
20.2/ 27.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.2/ 20.9°
Sáng/Tối
21.8/ 31.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.9/ 21.6°
Sáng/Tối
18/ 31.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.2/ 23°
Sáng/Tối
20.5/ 35.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.3/ 22.2°
Sáng/Tối
20.2/ 35.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:57
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.9/ 23.1°
Sáng/Tối
21.6/ 35.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.6/ 22.4°
Sáng/Tối
22.2/ 35.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 17:57
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 19 phút trước
Nhiều mây 30.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:56
Thấp/Cao

18.3°/38.3°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.48 km/giờ

Điểm ngưng

19.5 °C

Chỉ số UV

0.38