Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:40 | 29/05/2023
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:06
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:06
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:07
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:07
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:08
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 28 phút trước
Mây thưa 30°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:06
Thấp/Cao

22°/30°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.66 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

7.21