Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:58 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
32.9/ 24.1°
Sáng/Tối
25.6/ 27.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25.2°
Sáng/Tối
25.6/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26.2°
Sáng/Tối
25.9/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 25.4°
Sáng/Tối
25.4/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.6/ 25°
Sáng/Tối
25.7/ 27.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 25.8°
Sáng/Tối
25.6/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:58
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
26.9/ 28.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:58
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.2/ 26.3°
Sáng/Tối
26.4/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 25.4°
Sáng/Tối
26.3/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 24.1°
Sáng/Tối
26.5/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 25.2°
Sáng/Tối
25.6/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:59
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.9/ 25.5°
Sáng/Tối
25.4/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 25.3°
Sáng/Tối
24.9/ 26.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 23.6°
Sáng/Tối
24.4/ 24.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24.7°
Sáng/Tối
24.8/ 25.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 23.7°
Sáng/Tối
24.2/ 24.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 24.5°
Sáng/Tối
24.5/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.5°
Sáng/Tối
25.3/ 27.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25.1°
Sáng/Tối
24.8/ 26.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 23.4°
Sáng/Tối
24.1/ 25.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 24.5°
Sáng/Tối
25/ 25.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 25.1°
Sáng/Tối
24.3/ 25.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 23.8°
Sáng/Tối
24.5/ 25.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 24.5°
Sáng/Tối
24.2/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.8°
Sáng/Tối
24.8/ 25.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 22.4°
Sáng/Tối
24.8/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 24.4°
Sáng/Tối
24.7/ 26.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:02
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.9/ 23.7°
Sáng/Tối
25.2/ 26.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 24.7°
Sáng/Tối
25.8/ 25.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.7°
Sáng/Tối
25.7/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:03
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 4 phút trước
Bầu trời quang đãng 26.8°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 17:57
Thấp/Cao

22.4°/39.5°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.42 km/giờ

Điểm ngưng

21.5 °C

Chỉ số UV

0.98