Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:49 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
31/ 22.1°
Sáng/Tối
22.9/ 26.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 23.8°
Sáng/Tối
22.6/ 26.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 23.6°
Sáng/Tối
22.3/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 23.1°
Sáng/Tối
23/ 26.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 22.3°
Sáng/Tối
23.6/ 25.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 23.6°
Sáng/Tối
22.5/ 25.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 23.2°
Sáng/Tối
23.9/ 26.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 24°
Sáng/Tối
23.5/ 26.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 24.6°
Sáng/Tối
24.2/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 24.7°
Sáng/Tối
23.1/ 27.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24.5/ 26.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24.9°
Sáng/Tối
24.1/ 27.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 23.4°
Sáng/Tối
24.4/ 26.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.8/ 23.7°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.2/ 23.1°
Sáng/Tối
22.2/ 23.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:14
Thấp/Cao

22.9°/30.4°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.05 km/giờ

Điểm ngưng

21.1 °C

Chỉ số UV

0