Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:32 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
27/ 18.4°
Sáng/Tối
21.5/ 26.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:52
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.1/ 19.3°
Sáng/Tối
18.7/ 25.9°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:53
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29.7/ 20.2°
Sáng/Tối
19.4/ 25.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:53
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.7/ 21.7°
Sáng/Tối
21/ 24.2°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 19.3°
Sáng/Tối
21.4/ 27.4°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 19.6°
Sáng/Tối
20.8/ 30.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:53
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.6/ 19.4°
Sáng/Tối
18.1/ 30.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.1/ 18.5°
Sáng/Tối
20.1/ 25.7°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.2/ 20.6°
Sáng/Tối
20.7/ 27.8°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 20°
Sáng/Tối
21.6/ 30.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
19.8/ 32.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.1/ 22°
Sáng/Tối
21.1/ 34°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.6/ 22.6°
Sáng/Tối
21.1/ 34.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.2/ 24°
Sáng/Tối
22.3/ 32.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 22.3°
Sáng/Tối
21.1/ 30.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:54
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 21.4°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 22.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:52
Thấp/Cao

17.7°/31.7°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.27 km/giờ

Điểm ngưng

19.7 °C

Chỉ số UV

0.7