Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:09 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 21°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
20/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 21°
Sáng/Tối
20/ 33°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 21°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:56
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 34°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
19/ 30°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 20°
Sáng/Tối
20/ 33°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:56
Nhiều mây
Đã cập nhật 29 phút trước
Mây cụm 21°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:55
Thấp/Cao

20°/34°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

6.52 km

Gió

1.13 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0