Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:40 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
27/ 22.9°
Sáng/Tối
22.2/ 24.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 22.3°
Sáng/Tối
21.6/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 23.7°
Sáng/Tối
22.6/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23.2°
Sáng/Tối
22/ 26.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.7/ 23.3°
Sáng/Tối
22.6/ 23.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 23°
Sáng/Tối
22.4/ 23.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 23.9°
Sáng/Tối
24/ 27.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 22.8°
Sáng/Tối
22/ 24.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 22.3°
Sáng/Tối
23.4/ 24.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 23.8°
Sáng/Tối
23/ 28.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 25.9°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:14
Thấp/Cao

21.8°/30.6°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

9.79 km

Gió

2.19 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

1.19