Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:00 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
27/ 20.3°
Sáng/Tối
20.8/ 23.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 20.4°
Sáng/Tối
20.9/ 23.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21.8°
Sáng/Tối
20.3/ 22.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 20.2°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 21.6°
Sáng/Tối
19.4/ 27.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.2/ 21.3°
Sáng/Tối
19.5/ 27.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 20.4°
Sáng/Tối
19.9/ 28.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.2/ 20.3°
Sáng/Tối
19.2/ 27.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.8/ 19.7°
Sáng/Tối
20/ 26.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
26.1/ 21.4°
Sáng/Tối
18.1/ 25.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:20
Nhiều mây
Đã cập nhật 14 phút trước
Mây cụm 20.8°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 21.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:17
Thấp/Cao

20.4°/27.4°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.66 km/giờ

Điểm ngưng

20.3 °C

Chỉ số UV

0