Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:31 | 14/07/2024
Thấp/Cao
21.9/ 21.1°
Tầm nhìn
0.56 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21/ 21.7°
Tầm nhìn
1 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21.9/ 21.4°
Tầm nhìn
0.33 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21.5/ 21.9°
Tầm nhìn
0.64 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21/ 21.2°
Tầm nhìn
0.31 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21.4/ 21.3°
Tầm nhìn
1.42 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21.8/ 21.3°
Tầm nhìn
2.5 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21.2/ 21.6°
Tầm nhìn
2.15 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 24 phút trước
Mưa nhẹ 21°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 22.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:17
Thấp/Cao

20.1°/24.3°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

2.12 km

Gió

2.02 km/giờ

Điểm ngưng

21.8 °C

Chỉ số UV

0