Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:19 | 03/12/2023
Thấp/Cao
20.8/ 20.9°
Tầm nhìn
9.09 km
Áp suất

1013 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
19.2/ 19°
Tầm nhìn
6.1 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21.6/ 21.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.5/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.9/ 28.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.4/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21.8/ 21.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.2/ 20.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 20.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:18
Thấp/Cao

19.9°/28.2°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.03 km/giờ

Điểm ngưng

20.2 °C

Chỉ số UV

0