Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:24 | 10/06/2023
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:13
Thấp/Cao

21°/26°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.96 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

2.71