Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:13 | 22/09/2023
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:43
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Mây thưa Mây thưa
99%
1.28 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Mây cụm Mây cụm
99%
0.7 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.11 km/giờ

10:00

29°C / 31°C
Mây cụm Mây cụm
59%
1.14 km/giờ

13:00

30°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
52%
1.75 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.98 km/giờ

19:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.61 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.2 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:42
Mưa vừa

01:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.71 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.39 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.39 km/giờ

10:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.55 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
0.96 km/giờ

16:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.29 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.66 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.61 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:41
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.16 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.45 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.78 km/giờ

10:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.26 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.14 km/giờ

16:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.59 km/giờ

19:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.81 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.79 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:41
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.24 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.32 km/giờ

07:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.66 km/giờ

10:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.77 km/giờ

13:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.33 km/giờ

16:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.98 km/giờ

19:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.71 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.82 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:40
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.19 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.06 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.16 km/giờ

10:00

27°C / 28°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
1.43 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.79 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.4 km/giờ

19:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.79 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.27 km/giờ
Đã cập nhật 2 phút trước
Mây thưa 21°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:44
Thấp/Cao

20°/30°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0