Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:44 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:12
Mưa nhẹ

10:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.76 km/giờ

13:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
4.02 km/giờ

16:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.52 km/giờ

19:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.1 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.76 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:13
Mưa vừa

01:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
2.04 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
2.27 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.46 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
3.54 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
3.91 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
3.2 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.1 km/giờ

22:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.3 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:13
Mưa vừa

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.65 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.64 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.68 km/giờ

10:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.48 km/giờ

13:00

28°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
4.17 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.28 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
3.4 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
3.27 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:13
Mưa vừa

01:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
3.38 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
2.84 km/giờ

07:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.18 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
3.85 km/giờ

13:00

28°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
4.85 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.59 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
3.21 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
3.37 km/giờ
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:12
Thấp/Cao

21°/26°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

0.53 km

Gió

2.78 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0.1