Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:39 | 20/05/2024
Ngày/Đêm
33.9/ 23.8°
Sáng/Tối
23.1/ 30.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 22.8°
Sáng/Tối
22.2/ 25.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 22.2°
Sáng/Tối
21/ 25.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 22°
Sáng/Tối
22.6/ 29.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 22.8°
Sáng/Tối
21.3/ 27.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 22.5°
Sáng/Tối
21.4/ 29.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 24.1°
Sáng/Tối
22.8/ 30.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 25.8°
Sáng/Tối
23.1/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 24.2°
Sáng/Tối
23.7/ 30.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.9/ 24.9°
Sáng/Tối
23.1/ 30.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:09
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.1/ 23.9°
Sáng/Tối
22.8/ 29.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 23.6°
Sáng/Tối
22.7/ 28.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 24.5°
Sáng/Tối
22.9/ 29.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 23.3°
Sáng/Tối
22.6/ 30.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23.9°
Sáng/Tối
22.6/ 27.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:11
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 18 phút trước
Mưa nhẹ 24°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 23.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:07
Thấp/Cao

21.8°/30.3°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.64 km/giờ

Điểm ngưng

22.8 °C

Chỉ số UV

0