Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:09 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 20°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 21°
Sáng/Tối
19/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
20/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:58
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
19/ 33°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
21/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
20/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
20/ 33°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:58
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
18/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
19/ 31°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
19/ 31°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
19/ 32°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
19/ 34°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:59
Nhiều mây
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:58
Thấp/Cao

20°/33°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.15 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0