Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:28 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
33.3/ 22.9°
Sáng/Tối
20.1/ 31.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.4/ 21.8°
Sáng/Tối
21.4/ 34.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.9/ 22.2°
Sáng/Tối
19.8/ 35.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.1/ 22.7°
Sáng/Tối
19.4/ 36.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.8/ 22.6°
Sáng/Tối
19.5/ 37.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:59
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.3/ 24.7°
Sáng/Tối
20.2/ 35.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.1/ 23°
Sáng/Tối
22.9/ 33.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:00
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 22.2°
Sáng/Tối
21.2/ 33.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:00
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 22.8°
Sáng/Tối
22.7/ 35.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:00
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 22.4°
Sáng/Tối
21.3/ 33.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:00
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 31.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:59
Thấp/Cao

19.5°/37.3°

Độ ẩm

40%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.05 km/giờ

Điểm ngưng

16.9 °C

Chỉ số UV

0.41