Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:16 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:12
Thấp/Cao

21°/26°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

0.53 km

Gió

2.78 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0.1