Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:55 | 15/07/2024
Thấp/Cao
21.7/ 21.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21.7/ 21.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21.3/ 21.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.4/ 24.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.7/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.6/ 23°
Tầm nhìn
8.07 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21.6/ 21.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21.2/ 21.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 22 phút trước
Mưa vừa 23.4°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 24.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Thấp/Cao

21.1°/27.9°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

4.91 km

Gió

2.91 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

2.12