Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:40 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
39/ 25.8°
Sáng/Tối
24.3/ 31.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:00
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37.8/ 26.3°
Sáng/Tối
22.2/ 33.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:00
Mây thưa
Ngày/Đêm
37.8/ 26.9°
Sáng/Tối
23.1/ 37.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.5/ 23.1°
Sáng/Tối
23.6/ 27.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:00
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 23.4°
Sáng/Tối
22.6/ 32.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 23.3°
Sáng/Tối
22/ 37.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:01
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.1/ 24.9°
Sáng/Tối
23/ 34°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:01
Mưa vừa
Đã cập nhật 19 phút trước
Bầu trời quang đãng 37.7°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 38.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:00
Thấp/Cao

22.2°/39.2°

Độ ẩm

32%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.57 km/giờ

Điểm ngưng

17.5 °C

Chỉ số UV

12.04