Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:50 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:13
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:12
Thấp/Cao

21°/27°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.38 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

4.24