Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:08 | 22/09/2023
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:43
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 22°C
Mây thưa Mây thưa
98%
1.24 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mây cụm Mây cụm
99%
1.06 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.54 km/giờ

10:00

29°C / 32°C
Mây rải rác Mây rải rác
62%
0.39 km/giờ

13:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
1.29 km/giờ

16:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
0.43 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.72 km/giờ

22:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.33 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:43
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.97 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.91 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.31 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.31 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.19 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.18 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.6 km/giờ

22:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.74 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:42
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.67 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.85 km/giờ

07:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.46 km/giờ

10:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.22 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.25 km/giờ

16:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.39 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.38 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.78 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:41
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.85 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.05 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.1 km/giờ

10:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.51 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.14 km/giờ

16:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.8 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.33 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.81 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:41
Mưa vừa

01:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.35 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.2 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.47 km/giờ

10:00

28°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
0.9 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.38 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
0.22 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.42 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.99 km/giờ
Đã cập nhật 15 phút trước
Mây thưa 22°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:44
Thấp/Cao

21°/30°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.67 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0