Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:21 | 19/04/2024
Ngày/Đêm
36.5/ 26.6°
Sáng/Tối
22.8/ 31.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.1/ 24.8°
Sáng/Tối
22.2/ 30.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.3/ 26.4°
Sáng/Tối
22.9/ 31.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:00
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.2/ 26.8°
Sáng/Tối
24/ 35.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 24.5°
Sáng/Tối
23.7/ 31.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 24°
Sáng/Tối
22.2/ 34.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 25.7°
Sáng/Tối
22.8/ 35.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 22.8°
Sáng/Tối
23.7/ 30.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 24°
Sáng/Tối
22.5/ 34.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 22.3°
Sáng/Tối
23.7/ 32.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:01
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
32.9/ 23°
Sáng/Tối
23.8/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 25.6°
Sáng/Tối
23.9/ 35.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 25.4°
Sáng/Tối
24.7/ 31.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 23.7°
Sáng/Tối
23.4/ 33.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 23.2°
Sáng/Tối
23.5/ 24.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:02
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:00
Thấp/Cao

22.3°/39.5°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.08 km/giờ

Điểm ngưng

19.6 °C

Chỉ số UV

0