Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:47 | 24/09/2023
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:33
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 22°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:43
Thấp/Cao

21°/27°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.18 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0