Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:02 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
33/ 22°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 22°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
21/ 36°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 35°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 21°
Sáng/Tối
21/ 33°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:59
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
21/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:59
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:59
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:59
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
21/ 33°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
21/ 32°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 33°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
20/ 36°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:59
Mây cụm
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:58
Thấp/Cao

21°/35°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.33 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0