Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:11 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
34.5/ 26.8°
Sáng/Tối
25.9/ 33.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:00
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.8/ 25°
Sáng/Tối
23.9/ 31.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:00
Mây thưa
Ngày/Đêm
37.7/ 25.2°
Sáng/Tối
23.5/ 37°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:00
Mây cụm
Ngày/Đêm
37/ 26.5°
Sáng/Tối
24.9/ 34.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 23.6°
Sáng/Tối
22.9/ 29.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:01
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.3/ 27.1°
Sáng/Tối
22.2/ 36.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.5/ 28°
Sáng/Tối
23.8/ 37°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 25°
Sáng/Tối
24.6/ 33.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:01
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.2/ 23.6°
Sáng/Tối
23.8/ 31.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 23.2°
Sáng/Tối
23.1/ 33.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:01
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 33.4°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:00
Thấp/Cao

22.3°/39.1°

Độ ẩm

43%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.17 km/giờ

Điểm ngưng

19.2 °C

Chỉ số UV

6.24