22.1°

Kon Tum

Cảm giác như 23.9°

Mây rải rác

Mây rải rác

Thứ 5 Mây cụm
Mây cụm
21.1° | 32.4°
Thứ 6 Mây cụm
Mây cụm
22.5° | 34.1°
Thứ 7 Mưa vừa
Mưa vừa
22.1° | 34.6°