21.9°

Kon Tum

Cảm giác như 21.1°

Mây cụm

Mây cụm

Thứ 2 Mây thưa
Mây thưa
14.8° | 34.2°
Thứ 3 Mây thưa
Mây thưa
17.6° | 32.2°
Thứ 4 Mây cụm
Mây cụm
18° | 29.1°