22.2°

Kon Tum

Cảm giác như 23.5°

Nhiều mây

Nhiều mây

Thứ 7 Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
22.7° | 24.3°
Chủ nhật Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
22.1° | 25.1°
Thứ 2 Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
22.6° | 26.7°