24.8°

Kon Tum

Cảm giác như 25.5°

Nhiều mây

Nhiều mây

Thứ 4 Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
22.5° | 24.7°
Thứ 5 Mưa cường độ nặng
Mưa cường độ nặng
22.1° | 25.8°
Thứ 6 Mưa vừa
Mưa vừa
22.3° | 25.4°