28.2°

Ninh Thuận

Cảm giác như 31.4°

Nhiều mây

Nhiều mây

Thứ 6 Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26.8° | 33.6°
Thứ 7 Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
25.6° | 33.8°