26.5°

Hà Nội

Cảm giác như 26.6°

Mưa vừa

Mưa vừa

Thứ 5 Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
25.4° | 35.1°
Thứ 6 Nhiều mây
Nhiều mây
27.3° | 36°
Thứ 7 Nhiều mây
Nhiều mây
30° | 37°
Chủ nhật Mưa vừa
Mưa vừa
28.4° | 31.5°
Thứ 2 Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26.2° | 30°