27.8°

Hà Nội

Cảm giác như 31.4°

Nhiều mây

Nhiều mây

Thứ 7 Mây cụm
Mây cụm
26.6° | 38.9°
Chủ nhật Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26.3° | 31.2°
Thứ 2 Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
25.9° | 27.1°