27.1°

Hà Nội

Cảm giác như 31.8°

Mưa rào

Mưa rào

Thứ 5 Mưa vừa
Mưa vừa
26.9° | 34.4°
Thứ 6 Nhiều mây
Nhiều mây
27.8° | 36°