13.9°

Hà Nội

Cảm giác như 14°

Nhiều mây

Nhiều mây

Chủ nhật Nhiều mây
Nhiều mây
17.4° | 19.5°
Thứ 2 Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
18.9° | 22.2°