26.3°

Quảng Trị

Cảm giác như 27°

Nhiều mây

Nhiều mây

Thứ 3 Mưa vừa
Mưa vừa
24.4° | 30.7°
Thứ 4 Mưa vừa
Mưa vừa
25° | 31.2°
Thứ 5 Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24.1° | 31.8°