15.8°

Huyện Thọ Xuân

Cảm giác như 14.6°

Nhiều mây

Nhiều mây

Chủ nhật Mây cụm
Mây cụm
15.5° | 27.4°
Thứ 2 Mây cụm
Mây cụm
18.8° | 37.6°
Thứ 3 Mây cụm
Mây cụm
20.4° | 40°