Dự báo thời tiết Quảng Ngãi

25°/ 26°

Ít mây

Ít mây
T3
Ngày 28/06
Mây cụm
25° | 37°
Mây cụm