26.8°

Phú Yên

Cảm giác như 27.4°

Mưa vừa

Mưa vừa

Thứ 4 Mưa vừa
Mưa vừa
24° | 31.7°
Thứ 5 Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
23.3° | 32.7°
Thứ 6 Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24.8° | 29.9°
Thứ 7 Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24.2° | 29.1°
Chủ nhật Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
23° | 28.2°