31.3°

Hải Phòng

Cảm giác như 38.1°

Bầu trời quang đãng

Bầu trời quang đãng

Thứ 7 Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
28.4° | 35.8°
Chủ nhật Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
28.3° | 34.3°