35.2°

Việt Trì

Cảm giác như 42.4°

Nhiều mây

Nhiều mây

Thứ 4 Mưa vừa
Mưa vừa
25.6° | 32.8°
Thứ 5 Mưa vừa
Mưa vừa
25.7° | 31.8°
Thứ 6 Mưa vừa
Mưa vừa
25.4° | 30.6°