13.1°

Xã Quốc Toản

Cảm giác như 13°

Nhiều mây

Nhiều mây

Thứ 3 Nhiều mây
Nhiều mây
13° | 17.5°
Thứ 4 Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
15.5° | 17.2°
Thứ 5 Mây rải rác
Mây rải rác
14.8° | 20.7°