21.1°

Xã Quốc Toản

Cảm giác như 22.2°

Mây rải rác

Mây rải rác

Thứ 4 Mưa vừa
Mưa vừa
21.3° | 30°
Thứ 5 Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
22° | 29.9°
Thứ 6 Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
22.1° | 26.7°