30.3°

Kiên Giang

Cảm giác như 35.1°

Nhiều mây

Nhiều mây

Thứ 3 Mưa vừa
Mưa vừa
28.2° | 33°
Thứ 4 Mưa vừa
Mưa vừa
28° | 32.7°
Thứ 5 Mưa vừa
Mưa vừa
28° | 32.8°