25.7°

An Giang

Cảm giác như 26.4°

Nhiều mây

Nhiều mây

Thứ 2 Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
25.4° | 29.7°
Thứ 3 Mưa vừa
Mưa vừa
24.7° | 30°
Thứ 4 Mưa vừa
Mưa vừa
24.3° | 28.4°