21.5°

Huyện Krông Bông

Cảm giác như 21.1°

Mây cụm

Mây cụm

Thứ 3 Nhiều mây
Nhiều mây
18.5° | 30.6°
Thứ 4 Mây cụm
Mây cụm
20° | 29.2°
Thứ 5 Mây rải rác
Mây rải rác
19.6° | 30.7°