24.9°

Xã Y Tý

Cảm giác như 25.7°

Mây cụm

Mây cụm

Thứ 4 Mưa vừa
Mưa vừa
22.3° | 36.4°
Thứ 5 Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
23.8° | 36.2°
Thứ 6 Bầu trời quang đãng
Bầu trời quang đãng
23.2° | 38°