27.8°

Nha Trang

Cảm giác như 31.4°

Nhiều mây

Nhiều mây

Thứ 5 Mưa vừa
Mưa vừa
25.2° | 34.3°
Thứ 6 Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
25.5° | 33.1°
Thứ 7 Mưa vừa
Mưa vừa
26° | 33.6°