19.2°

Đắk Nông

Cảm giác như 21°

Nhiều mây

Nhiều mây

Thứ 7 Nhiều mây
Nhiều mây
18.9° | 29.7°
Chủ nhật Mây cụm
Mây cụm
19° | 31.3°
Thứ 2 Mây thưa
Mây thưa
18.6° | 30.4°