24.2°

Sapa

Cảm giác như 25°

Nhiều mây

Nhiều mây

Thứ 4 Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
17.5° | 25.8°
Thứ 5 Mưa vừa
Mưa vừa
17.8° | 23.2°
Thứ 6 Mưa vừa
Mưa vừa
17.7° | 23.8°
Thứ 7 Mưa vừa
Mưa vừa
18° | 20.2°
Chủ nhật Mưa cường độ nặng
Mưa cường độ nặng
17.5° | 18.1°