25.6°

Bình Dương

Cảm giác như 26°

Mây cụm

Mây cụm

Thứ 4 Mưa vừa
Mưa vừa
24.9° | 26.4°
Thứ 5 Mưa vừa
Mưa vừa
24.4° | 31.9°
Thứ 6 Mưa vừa
Mưa vừa
25.7° | 29.9°