28°

Bình Dương

Cảm giác như 31.6°

Bầu trời quang đãng

Bầu trời quang đãng

Chủ nhật Mây thưa
Mây thưa
25° | 38.9°
Thứ 2 Mây cụm
Mây cụm
24.1° | 37.6°
Thứ 3 Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26.1° | 37.9°