19.5°

Buôn Ma Thuột

Cảm giác như 20.3°

Mây thưa

Mây thưa

Chủ nhật Bầu trời quang đãng
Bầu trời quang đãng
19° | 35°
Thứ 2 Mây cụm
Mây cụm
20.8° | 34.4°
Thứ 3 Nhiều mây
Nhiều mây
21.2° | 29.1°