23.6°

Thành Phố Thanh Hóa

Cảm giác như 23.6°

Mây rải rác

Mây rải rác

Thứ 3 Nhiều mây
Nhiều mây
23.1° | 27°
Thứ 4 Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
23.2° | 28.4°
Thứ 5 Mây rải rác
Mây rải rác
22.2° | 28.8°