29°

Thành Phố Thanh Hóa

Cảm giác như 32.5°

Mưa nhẹ

Mưa nhẹ

Thứ 2 Mưa vừa
Mưa vừa
26.8° | 30.2°
Thứ 3 Mưa vừa
Mưa vừa
26.9° | 32.7°
Thứ 4 Mưa vừa
Mưa vừa
26.4° | 30.2°