25.4°

Sóc Trăng

Cảm giác như 26.7°

Mây cụm

Mây cụm

Thứ 7 Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24.8° | 32.3°
Chủ nhật Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24.5° | 31.9°
Thứ 2 Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24.1° | 31.9°