18.4°

Huyện Sa Thầy

Cảm giác như 18.9°

Bầu trời quang đãng

Bầu trời quang đãng

Chủ nhật Bầu trời quang đãng
Bầu trời quang đãng
14.3° | 35.8°
Thứ 2 Bầu trời quang đãng
Bầu trời quang đãng
15.1° | 36.2°
Thứ 3 Nhiều mây
Nhiều mây
16.6° | 35.6°