29.2°

Thủ Dầu Một

Cảm giác như 36.8°

Mây thưa

Mây thưa

Thứ 7 Mây rải rác
Mây rải rác
27.4° | 38.7°
Chủ nhật Mây cụm
Mây cụm
27.2° | 39°
Thứ 2 Mây cụm
Mây cụm
27.6° | 39.8°