26.8°

Đà Nẵng

Cảm giác như 26.7°

Sương mờ

Sương mờ

Thứ 5 Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26.1° | 30.2°
Thứ 6 Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
25.9° | 30.3°
Thứ 7 Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26.2° | 31.6°