31.7°

Hồ Chí Minh

Cảm giác như 36.1°

Mây rải rác

Mây rải rác

Thứ 4 Mưa vừa
Mưa vừa
25.7° | 27.6°
Thứ 5 Mưa vừa
Mưa vừa
24.4° | 28.7°
Thứ 6 Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24.9° | 27.4°
Thứ 7 Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24.7° | 26.6°
Chủ nhật Mưa vừa
Mưa vừa
24.8° | 29°