33.7°

Hồ Chí Minh

Cảm giác như 40.2°

Mây cụm

Mây cụm

Thứ 4 Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26.8° | 33°
Thứ 5 Mưa vừa
Mưa vừa
26.9° | 31.3°
Thứ 6 Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
25.3° | 31.2°