34.3°

Hồ Chí Minh

Cảm giác như 36.4°

Mây rải rác

Mây rải rác

Chủ nhật Mây thưa
Mây thưa
25.3° | 37°
Thứ 2 Mây cụm
Mây cụm
25.5° | 39°
Thứ 3 Bầu trời quang đãng
Bầu trời quang đãng
25.2° | 37.7°