29.4°

Đắk Lắk

Cảm giác như 31.4°

Nhiều mây

Nhiều mây

Chủ nhật Mưa vừa
Mưa vừa
20.6° | 33.7°
Thứ 2 Mưa vừa
Mưa vừa
22.8° | 31.2°