33.2°

Đắk Lắk

Cảm giác như 36°

Nhiều mây

Nhiều mây

Thứ 2 Mưa vừa
Mưa vừa
22° | 32.9°
Thứ 3 Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
21.8° | 32.2°