29°

Cần Thơ

Cảm giác như 33.2°

Mây cụm

Mây cụm

Thứ 4 Mưa vừa
Mưa vừa
24.9° | 29.4°
Thứ 5 Mưa vừa
Mưa vừa
24.7° | 28.7°
Thứ 6 Mưa vừa
Mưa vừa
24.9° | 28.6°
Thứ 7 Mưa cường độ nặng
Mưa cường độ nặng
24.1° | 26.7°
Chủ nhật Mưa vừa
Mưa vừa
24.4° | 27.1°