30.8°

Xã Thiệu Toán

Cảm giác như 38°

Nhiều mây

Nhiều mây

Thứ 3 Mưa vừa
Mưa vừa
25.3° | 31.4°
Thứ 4 Mưa vừa
Mưa vừa
25.3° | 29.8°
Thứ 5 Mưa vừa
Mưa vừa
25.1° | 29.7°