Dự báo thời tiết Xã Thiệu Toán

27°/ 27°

Mưa nhẹ

Mưa nhẹ
T7
Ngày 10/06
Mưa nhẹ
26° | 37°
Mưa nhẹ
CN
Ngày 11/06
Mưa vừa
26° | 34°
Mưa vừa
T2
Ngày 12/06
Mưa vừa
26° | 35°
Mưa vừa