35°

Quận Hoàn Kiếm

Cảm giác như 42.6°

Nhiều mây

Nhiều mây

Thứ 5 Mưa vừa
Mưa vừa
24.2° | 32°
Thứ 6 Mưa vừa
Mưa vừa
23.1° | 25.3°
Thứ 7 Nhiều mây
Nhiều mây
24.1° | 34.4°